Informace o registraci

Žádáme účastníky, aby se zaregistrovali k účasti prostřednictvím formuláře ON-LINE REGISTRACE.

Podmínkou zlevněného poplatku pro členy ČNS bude uhrazení členského příspěvku do 31. března 2018.

Akce bude ohodnocena kreditními body pro lékaře a sestry, každý účastník obdrží potvrzení o účasti na závěr kongresu.

Registrační poplatky

Registrační poplatky
do 31. března 2018
po 31. březnu 2018
Lékař - člen ČNS
2 000,- Kč
2 500,- Kč
Lékař - nečlen ČNS, VŠ nelékař
2 300,- Kč
2 500,- Kč
Sestra - členka ČAS, technik
1 000,- Kč
1 400,- Kč
Sestra - nečlenka ČAS
1 300,- Kč
1 400,- Kč
Student, nepracující důchodce
300,- Kč
500,- Kč
Společenský večer 5. června 2018
Cena
Registrovaný účastník
300,- Kč
Doprovázející osoba
600,- Kč

Registrační poplatek zahrnuje:

  • vstup na odborná jednání
  • vstup na výstavu firem
  • vstup na firemní symposia
  • tištěné materiály
  • jmenovku
  • certifikát o účasti
  • občerstvení během přestávek

Obědy

Obědy nejsou zahrnuty v registračním poplatku a účastníci se stravují individuálně.

Platby

Registrační poplatek a účast na společenském večeru uhraďte kreditní kartou nebo bankovním převodem na účet Congress Business Travel, s.r.o. – č. ú. 1942073339/0800. Jako variabilní symbol uvádějte vždy číslo 201, u každé platby musí být uvedeno jméno osoby, za kterou je platba provedena. Pokud potřebujete vystavit zálohovou fakturu, uveďte to do "Poznámky" na on-line registračním formuláři.

Storno registrace

Zruší-li účastník písemně svou účast do 4. května 2018, vrátí sekretariát uhrazenou částku minus 20% za administrativní výdaje. Po tomto datu bohužel není možné poplatek vrátit, sekretariát však zašle materiály kongresu na adresu účastníka.

Registrační hodiny

4. června 2018
08.00 – 20.00
5. června 2018
07.30 – 17.00
6. června 2018
07.30 – 14.00