Česká nefrologická společnost děkuje všem partnerům a členům za poskytnuté finanční příspěvky v roce 2017. Bez jejich podpory by nebylo možné realizovat akce na podporu rozvoje nefrologie v České republice.

Termín pro přihlášky partnerů a ostatních vystavovatelů na 37. kongres ČNS:

Partneři ČNS: 28. února 2018

Ostatní vystavovatelé: 31. března 2018

V případě zájmu o jakoukoli formu účasti na kongresu či poskytnutí informací kontaktujte:

Moniku Šenderovou
Congress Business Travel

senderova@cbttravel.cz
723 035 367

Níže si můžete stáhnout „Informace pro partnery a vystavovatele“ vč. přihláškových formulářů.