Milé kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na 37. kongres České nefrologické společnosti, který se koná ve dnech 4.- 6. června 2018 v Praze po předchozích velmi dobrých zkušenostech opět v prostorách Fakulty architektury ČVUT.

Kongres bude jako předchozí kongresy opět třídenní a tématicky bude pokrývat všechny významné oblasti nefrologie od diagnostiky a léčby chronického onemocnění ledvin přes léčbu chronického selhání ledvin a jeho komplikací se zaměřením na hemoeliminační metody, peritoneální dialýzu i transplantaci ledvin. V programu se opět objeví osvědčená edukační „snídaňová“ sympozia a také blok významných publikací českých nefrologů v roce 2017.

Významnou součástí programu budou i přednášky zahraničních hostů, mezi které bude patřit prof. Andrzej Wiecek, prof. Jonathan Fox a prof. Jadranka Butyrovic-Ponikvar.

Součástí kongresu budou i firemní sympozia platinových partnerů ČNS, která jsou zaměřená na další vybraná témata v nefrologii a nově i přednášky zlatých sponzorů.

Připraven bude také samostatný odborný program sester a techniků, který bude probíhat paralelně se zasedáním lékařů a garantuje ho nefrologická sekce České asociace sester. Během kongresu proběhne také Valná hromada ČNS.

Jsme si vědomi, že uspořádání kongresu by nebylo možné bez podpory všech partnerů ČNS, kterým proto patří naše vřelé poděkování.

Součástí společenského programu kongresu (který není financován z prostředků určených na kongres) bude i udělení nových čestných členství ČNS a udělení cen ČNS. Srdečně Vás také zveme k účasti na 2. běhu českých nefrologů.

Velmi se těšíme na naše blížící se setkání

tesar-podpis

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, FERA
předseda organizačního výboru 37. kongresu ČNS
předseda České nefrologické společnosti

tesar

Program

Finální program bude k dispozici po 18. 4. 2018.

Přijetí / nepřijetí přednášek a posterů bude rozesláno autorům po tomto termínu.

Pondělí - 4. 6. 2018

Sál Kotěra
9.45 - 10.00ZAHÁJENÍ KONGRESU (15 min.)
10.00 - 11.00BLOK 1 - REGISTRY (60 min.)
Předsedající:Rychlík I., Lopot F.
O1ARegistr dialyzovaných pacientů a Ročenka dialyzační léčby za r. 2017
Rychlík I. (12 min.)
O1BTrendy farmakologické léčby kalciofosfátového metabolismu u pacientů v chronické dialyzační léčbě v české republice – 5letá studie
Francová L., Dusilová Sulková S., Tesař V., Táborský P., Švára F. , Zahrádka I. , Petr V., Viklický O., Hybšová A., Rychlík I. (12 min.)
O1CNefrologická aktivita v Slovenskej republike
Demeš M. (12 min.)
O1DPřehled transplantační aktivity v ČR v r. 2017 – vybraná data
Vrbová M., Adamec M. (12 min.)
O1EIncidence nefropatií v České republice v letech 1994-2017
Jančová E. (12 min.)
11.00 - 11.30Přestávka (30 min.)
11.30 - 12.30FIREMNÍ SYMPOSIUM 1 (60 min.) - Baxter Baxter   Pozvánka
12.30 - 13.00Přestávka (30 min.)
13.00 - 14.00FIREMNÍ SYMPOSIUM 2 (60 min.) - Amgen Amgen   Pozvánka
14.00 - 14.15Přestávka (15 min.)
Volná diskuse u posterů
14.15 - 15.45BLOK 2 - PERITONEÁLNÍ DIALÝZA + HEMODIALÝZA (90 min.)
Předsedající:Opatrná S., Bitterová Z.
O2ARegional citrate anticoagulation for hemodialysis: challenges for the next decade
Buturovic-Ponikvar J. (30 min.)
O2BDomácí dialyzační terapie - quo vadis ?
Táborský P. (přednáška sponzorovaná FMC - 25 min.)
O2CInflamace a renální dysfunkce zvyšují sérovou koncentraci CA-125
Opatrná S., Popperlová A., Šlajsová H. (12 min.)
O2DMají peritoneálně dialyzovaní pacienti na imunosupresivní terapii zvýšené riziko rozvoje peritonitidy? Zkušenosti z našeho centra peritoneální dialýzy
Mysliveček M., Bednářová V., Peiskerová M., Hrušková Z., Kadlecová M., Tesař V. (12 min.)
15.45 - 16.15Přestávka (30 min)
Volná diskuse u posterů
16.15 - 17.45BLOK 3 - KLINICKÁ NEFROLOGIE I (90 min.)
Předsedající:Tesař V., Monhart V.
O3ASoučasný pohled na léčbu anémie a role podávání železa
Ryšavá R., sponzorovaná přednáška Sanofi (30 min.)
O3BSérové hladiny galaktóz-deficientního IgA1 (Gd-IgA1) a Gd-IgA1-specifických autoprotilátek korelují s progresí onemocnění u českých pacientů s IgA nefropatií
Maixnerová D., Ling C., Hall S., Reily C., Brown R., Neprašová M., Suchánek M., Honsová E. , Zima T., Rizk D. V., Julian B. A., Novak J., Tesař V. (12 min.)
O3CSekvenování nové generace odhalilo vysoký podíl kauzálních variant v novém genu NUP93 a genu CO12 u dětí se steroid-rezistentním nefrotickým syndromem
Seeman T., Bezdička M., Štolbová Š., Zieg J., Šimánková N., Rosík T., Dušek J., Vondrák K., Průhová Š., Cinek O. (12 min.)
O3DMožnosti nefrologické péče u pacientů s komplexem tuberózní sklerózy
Novotný M., Kautznerová D., Froněk J., Viklický O. (12 min.)
O3EÚloha protilátek proti CRP u pacientů s lupusovou nefritidou při predikci klinického výstupu v dlouhodobém sledování
Pešičková S. S., Leníček M., Ryšavá R., Hrušková Z., Tesař V. (12 min.)
18.00 - 19.10NEFROFOFR - 2. BĚH ČESKÝCH NEFROLOGŮ
Start:18.00
Délka:3 264 m
Vyhlášení vítězů:19.00
19.30 - 20.15SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU (45 min.)
Předsedající:Tesař V., Havrda M.
19.30 - 19.35Přivítání
19.35 - 19.55Předání čestných členství + cen ČNS
20.00 - 20.20Přednáška
Receptor pro pokročilé produkty glykace u karcinomu ledvin
Zima T., Kalousová M.
20.30 - 21.30UVÍTACÍ KOKTEJL (výstavní plocha + firmy)

Úterý - 5. 6. 2018

7.00 – 7.30Snídaňové občerstvení
7.30 – 8.20SNÍDAŇOVÁ SYMPOSIA - EARLY BIRDS (50 min.)
Sál Kotěra
TÉMA 1 - GLOMERULOPATIE
Předsedající:Hrušková Z., Havrda M.
Kazuistika pacienta s membranoproliferativní glomerulonefritidou
Derner O. (kazuistika s diskusí - 15 min.)
Léčba nefrotického syndromu u pacientky s glomerulonefritidou s monoklonální depozicí těžkých řetězců imunoglobulinů (HCDD)
Neprašová M. (kazuistika s diskusí - 15 min.)
Membranózní nefropatie
Semancová P. (kazuistika s diskusí – 15 min.)
Sál Gočár
TÉMA 2 - TRANSPLANTACE
Předsedající:Mareš J., Slatinská J.
Cestování po transplantaci z pohledu infekčních rizik
Bouda M. (15 min.)
Sepse a pacient po transplantaci ledviny
Kieslichová E. (15 min.)
Hepatitida C u dialyzovaného pacienta a po transplantaci ledviny
Šperl J. (15 min.)
Sál Kotěra
8.30 – 9.30BLOK 4 – HEMODIALÝZA (60 min.)
Předsedající:Dusilová Sulková S., Ságová M.
O4AVýznam stanovení FGF23 pro nefrologii
Dusilová Sulková S. (30 min.)
O4BStupeň diastolické dysfunkce levé komory stratifikuje chronicky dialyzované pacienty podle hladin BNP
Malík J., Valeriánová A., Lachmanová J. (12 min.)
O4CKatétrová zátka s tkáňovým aktivátorem plazminogenu (rt-PA) aplikována 1x týdně nesnižuje výskyt malfunkce tunelizovaného dialyzačního katétru
Richtrová P., Mareš J., Klaboch J., Kielberger L., Eiselt J., Reischig T. (12 min.)
10.00 – 10.15Přestávka (15 min.)
Volná diskuse u posterů
10.15 – 11.45SYMPOSIUM ZAHRANIČNÍCH ŘEČNÍKŮ (90 min.)
Předsedající:Rychlík I., Tesař V.
Nephrology in Central and Eastern Europe
Wiecek A. (Katowice, Poland)
Monoclonal Gammopathy of Renal Significance and Myeloma: An update
Cockwell P. (Birmingham, UK)
Lessons from Scottish Renal Biopsy Registry (title to be modified)
Fox J. (Glasgow, UK)
11.45 – 12.00Přestávka (15 min.)
Volná diskuse u posterů
12.00 – 13.00FIREMNÍ SYMPOSIUM 3 (60 min.) - Alexion Alexion   Pozvánka
13.00 – 13.30Přestávka (30 min.)
13:30 - 14.30FIREMNÍ SYMPOSIUM 4 (60 min.) - Abbvie – CKD-MBD Abbvie   Pozvánka
14.45 – 15.45BLOK 5 – KLINICKÁ NEFROLOGIE II (AKI)
Předsedající:Švára F., Valkovský I.
O5ABioLogic Fusion - A Biofeedback System that monitors two physiological variables
Atallah R., B. Braun Avitum AG (30 min.)
O5BTheralite a mnohočetný myelom - známe už odpověď na efektivitu léčby nefrologa s hematologem?
Lachmanová J., Hrušková Z., Ryšavá R., Tesař V., Bartková M. (12 min.)
O5CHepatorenální syndrom – přehled problematiky a zkušenosti z pracoviště
Krátká K., Libicherová P., Grussmannová M., Mejzlíková N., Havrda M., Vránová J., Rychlík I. (12 min.)
15.45 – 16.00Přestávka (15 min.)
Volná diskuse u posterů
16.00 – 17.00BLOK 6 – KLINICKÁ NEFROLOGIE III (60 min.)
Předsedající:Ryšavá R., Zadražil J.
O6AChronické poškození u pacientů s ANCA-asociovanou vaskulitidou: data z celorepublikového registru
Hrušková Z., Jančová E., Hanzal V., Svojanovský J., Klaboch J., Krátká K., Žamboch K., Petráňová K., Řehořová J., Valkovský I., Tesař V. (12 min.)
O6BRituximab v udržovací léčbě ANCA-asociované vaskulitidy – vlastní zkušenosti
Satrapová V., Bednářová V., Jančová E., Ryšavá R., Chocová Z., Frausová D., Tesař V., Hrušková Z. (12 min.)
O6COvlivňuje exprese Toll-like receptorů v ledvinách prognózu pacientů s IgA nefropatií
Ciferská H., Honsová E., Lodererová A., Hrušková Z., Neprašová M., Suchánek M., Zima T., Coppo R., Tesař V., Novák J., Maixnerová D. (12 min.)
O6DOxidační stres po podání i.v. železa dialyzovaným pacientům – reálný fenomén nebo in vitro artefakt
Eiselt J., Rajdl D., Kielberger L., Trefil L. (12 min.)
17.00 – 17.15Přestávka (15 min.)
Volná diskuse u posterů
17.15 – 18.00BLOK 7 – VÝZNAMNÉ PUBLIKACE ČESKÝCH NEFROLOGŮ (45 min.)
Předsedající:Předsedající: Mareš J., Krejčí K.
O7ABosutinib versus Placebo for Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease
Tesar V., Ciechanowski K., Pei Y., Barash I., Shannon M., Li R., Williams J. H., Levisetti M., Arkin S., Serra A. J Am Soc Nephrol. 2017 Nov;28(11):3404-3413 (IF 8,96)
O7BSerum protein pattern associated with organ damage and lupus nephritis in systemic lupus erythematosus revealed by PEA immunoassay. Clin Proteomics. 2017 Oct 3;14:32. doi: 10.1186/s12014-017-9167-8. (IF 3,274)
Petráčková A. et al.
O7CPregnancy-Associated Plasma Protein A2 in Hemodialysis Patients: Significance for Prognosis. Kidney Blood Press Res. 2017;42(3):509-518. (IF 3,1)
Kalousová M. et al.
O7DOsteoporosis and Impaired Trabecular Bone Score in Hemodialysis Patients. Kidney Blood Press Res. 2016;41(3):345-54. (IF 3,1)
L. Brunerová et al.
18.00 – 18.45VALNÁ HROMADA (45 min.)
19.30 – 20.00Individuální transfer účastníků na společenský večer
20.00 – 01.00SPOLEČENSKÝ VEČER
Pavilon Grebovka (Havlíčkovy sady 2188, 120 00 Praha 2)

Středa - 6. 6. 2018

7.00 – 7.30Snídaňové občerstvení
7.30 – 8.20SNÍDAŇOVÁ SYMPOSIA - EARLY BIRDS (50 min.)
Sál Kotěra
TÉMA 3 – IONTOVÉ PORUCHY
Předsedající:Čertíková-Chábová V., Zakiyanov O.
Léčba hyponatrémie – fyziologický roztok? Ne!
Čertíková-Chábová V. (20 min.)
Poruchy koncentrace kalia
Zakiyanov O. (20 min.)
Diskuse (10 min.)
Sál Gočár
TÉMA 4 – PERITONEÁLNÍ DIALÝZA
Předsedající (moderátoři):Bednářová V., Řehořová J.
Hodnocení adekvátnosti peritoneální dialýzy na příkladech
Adekvátnost peritoneální dialýzy - na co si dát pozor
Bednářová V. (15 min.)
Stanovení adekvátnosti peritoneální dialýzy s využitím počítačového modelu
Opatrná S. (15 min.)
Stanovení adekvátnosti peritoneální dialýzy - příklady z praxe, možnost konzultace konkrétního pacienta
Opatrná S., Peiskerová M. (20 min.)
Sál Kotěra
8.30 – 9.20BLOK 8 – PALIATIVNÍ NEFROLOGIE (50 min.)
Předsedající:Táborský P., Krátká K.
08AKřehký pacient s pokročilým onemocnění ledvin
Křemenová Z. (20 min.)
08BIntegrace paliativy do standardní nefrologické péče
Szonowská B. (15 min.)
08CZkušenosti s rozhovory o závěrečné fázi života
Znojová M. (15 min.)
9.20 – 10.45BLOK 9 – TRANSPLANTACE (85 min.)
Předsedající:Reischig T., Navrátil P.
09APreemptivní transplantace ledviny v praxi
Reischig T. (25 min.)
09BVakcinace před a po transplantaci ledviny
Wohlfahrtová M. (25 min.)
09CKombinované transplantace jater a ledviny – mají nemocní s polycystózou jater a ledvin horší prognózu?
Slatinská J., Fraňková S., Froněk J., Hanzal V., Viklický O. (12 min.)
09DSnížený výskyt pokročilých forem fibrózy renálního štěpu při užití valgancicloviru v profylaxi cytomegaloviru v porovnání s valacyclovirem: otevřená, randomizovaná kontrolovaná studie
Reischig T., Kačer M., Hrubá P., Hermanová H., Hes O., Lysák D., Bouda M. (12 min.)
10.45 – 11.15Přestávka (30 min.)
Volná diskuse u posterů
11.15 – 12.15FIREMNÍ SYMPOSIUM 5 (60 min.) – Shire Shire   Pozvánka
12.15 – 12.45Přestávka (30 min.)
12.45 – 14.00BLOK 10 – NOVINKY V LÉČBĚ GLOMERULONEFRITIDY (75 min.)
Předsedající:Jančová E., Horáčková M.
O10AIgA nefropatie
Maixnerová D.
O10BMembranózní nefropatie
Svobodová B.
O10CANCA - asociovaná vaskulitida
Hrušková Z.
14.00UKONČENÍ KONGRESU
Tesař V., Ryšavá R.

Postery
P01ANALÝZA BIOPSIÍ LEDVIN NA NAŠEM PRACOVIŠTI V LETECH 2010 - 2017
Blaštíková J.¹ , Nedbálková M.¹, Svojanovský J.¹ , Trnavský K.¹, Strnadová P.¹, Souček M.¹
P02KATETRIZAČNÍ PROGRAM NA INTERNÍM ODDĚLENÍ STRAHOV, SOUHRN DAT ZA POSLEDNÍCH 25 LET
Czókolyová E, Dvořáková M, Polakovič V
P03CÉVNÍ PŘÍSTUP PRO HEMODIALÝZU - KAZUISTIKA
Czokolyová E., Dvořáková M., Polakovič V.
P04CHARLSON COMORBIDITY INDEX, SPECIFICATION FOR ESKD
Čechovský R.
P05SERUM CREATININE: LEVEL AND PROGNOSTIC ROLE IN PATIENTS ARRIVING AT THE ACUTE ADMISSION UNIT INTERNAL MEDICINE
Ganz M1, Špička J2, Havrda M3, Rychlík I3
P06NATRIURIE U NEMOCNÝCH V NEFROLOGICKÉ AMBULANCI
Janeček M. , Alferi D.
P07IGA-NEFROPATIE V ČESKÉM REGISTRU RENÁLNÍCH BIOPSIÍ U DĚTÍ
Kolský A.1/, Jančova E., Dušek J., Štarha J., Skálová S., Vondrák K., Zieg J., Flögelová H., Šimánková N., Šuláková T., Sládková E., Smrčka V., Skibová J., †Stejskal J., Janda J., Tesař V. et al.
P08PALIATIVNÍ PÉČE PRO NEFROLOGICKÉ PACIENTY - PILOTNÍ PROJEKT
Kozmová K, Zelená M, Czókolyová E, Szonowská B, Polakovič V
P09HISTORY OF CZECH NEPHROLOGY AFTER WORLD WAR II
Lachmanová J., Hrušková Z., Tesař V.
P10VELIKOST LIPOPROTEINOVÝCH ČÁSTIC U PACIENTŮ S TERMINÁLNÍM RENÁLNÍM SELHÁNÍM LÉČENÝCH VYSOKOOBJEMOVOU HEMODIAFILTRACÍ
Magdaléna Dušejovská1,2, Barbora Staňková2, Marek Vecka2, Jana Rychlíková2, Magdaléna Mokrejšová3, Ivan Rychlík1,3, Aleš Žák2
P11ZMĚNY HLADIN NATRIURETICKÝCH PEPTIDŮ PŘI HEMODIALÝZE A HEMODIAFILTRACI
Malá A., Šafránek R., Dusilová-Sulková S., Francová L., Moučka P., Hybšová A.
P12RŮZNÝ KLINICKÝ OSUD PACIENTŮ S C3 GLOMERULONEFRITIDOU - ZAJÍMAVÉ KASUISTIKY
Maršáková A.1, Krátká K.1, Honsová E.2, Kolský A.3, Rychlík I.1
P13NEINVAZIVNÍ HODNOCENÍ PORUCHY JATERNÍ FUNKCE U PACIENTŮ S POKROČILOU RENÁLNÍ INSUFICIENCÍ
Mejzlíková N1, Krátká K1, Vejvodová M1, Libicherová P1, Vránová J2, Rychlík I1
P14METYLACE PROMOTÉRU GENU PRO HMGCR U PACIENTU NA HEMODIALÝZE
Mokrejsová M., Rychlík I., Kalous J., Nemcová L.
P15POSTERIOR REVERSIBLE ENCEPHALOPATHY SYNDROME (PRES) U PACIENTŮ S ANCA ASOCIOVANOU VASKULITIDOU – KAZUISTIKY
Mysliveček M1, Hrušková Z1, Bednářová V1, Frausová D1, Ryšavá R1, Tesař V1
P16NEŽIJEME VĚČNĚ - KOMUNIKACE O KONEČNÝCH FÁZÍCH ŽIVOTA S DIALÝZOU
Novotná H., Švandrlíková M., Janovská M.
P17MOLEKULÁRNĚ GENETICKÁ ANALÝZA U PACIENTŮ S POLYCYSTICKÝMI LEDVINAMI
Obeidová L1, Reiterová J2, Elišáková V1, Štekrová J1
P18KOMPLIKOVANÁ NÁHRADA EXTRÉMNĚ KALCIFIKOVANÝCH CHLOPNÍ U RIZIKOVÉ DIALYZOVANÉ PACIENTKY SE SYSTÉMOVÝM LUPUS ERYTHEMATODES
Pešičková S.S. (1,2), Malík J. (3), Šetina M. (4)
P19NAŠE ZKUŠENOSTI S LANREOTIDEM U PACIENTEK S TĚŽKOU POLYCYSTÓZOU JATER V RÁMCI AUTOZOMÁLNĚ DOMINANTNÍ POLYCYSTICKÉ CHOROBY LEDVIN (ADPKD)
Reiterová J.
P20TROMBÓZA RENÁLNÍCH TEPEN JAKO PŘÍČINA RENÁLNÍHO SELHÁNÍ - KAZUISTIKA
Řehořová J., Divácká P., Malásková L., Lichá Z.
P21NETYPICKÁ ATYPICKÁ ANTI-GBM NEFRITIDA - NOVÁ FORMA ANTI-GBM NEMOCI?
Semancová P.1, Krátká K.1, Mejzlíková N.1, Havrda M.1, Honsová E.2, Rychlík I.1
P22SELFMANAGEMENT SMRTI
Spurná I.
P23ANTI-THSD7A PROTILÁTKY U MEMBRANÓZNÍ NEFROPATIE
Svobodová B1, Hrušková Z1, Malíčková K2, Tesař V1
P24OLIGOSYMPTOMATICKÝ PRŮBĚH IGG4 ASOCIOVANÉ NEFROPATIE. KAZUISTIKA.
Šimčíková T.1, Táborský P.2
P25STERILNÍ PERITONITIDA U PERITONEÁLNĚ DIALYZOVANÉHO PACIENTA
Veisová E.1, Szonowská B.1, Mertová J.1, Polakovič V.1
P26AKUTNÍ SELHÁNÍ LEDVIN NA DIALYZAČNÍM STŘEDISKU V SOKOLOVĚ OD 1.1. 2017 DO 31.1. 2018
Vlasák J. 1, Szekélyová E.2
P27VZTAH MEZI SKLEROSTINEM A KOSTNÍ DENZITOMETRIÍ U KLINICKY STABILNÍCH HEMODIALYZOVANÝCH MUŽŮ
Vykoukalová E.1,2, Dusilová Sulková S.3, Šafránek R.3, Pavlíková L.4, Vávrová J.4, Hyšpler R.4, Palička V.5
P28HANTAVIROVÁ INFEKCE - VÝSLEDKY RETROSPEKTIVNÍ PŘÍPADOVÉ STUDIE Z JEDNOHO PRACOVIŠTĚ
Wurmová P.1, Hrušková Z. 1, Vodičková I. 2, Ryšavá R. 1, Bednářová V. 1, Frausová D. 1, Zakiyanov O. 1, Tesař V. 1
P29SYSTÉMOVÝ LUPUS ERYTHEMATODES, HIV INFEKCE A GRAVIDITA, KAZUISTIKA
Zakiyanov O., Ryšavá R., Wurmová P., Vachek J., Tesař V.

Úterý - 5. 6. 2018

Sál Gočár

8.30 - 10.30I. Blok
Zahájení: M. Městková
Předsedající: M. Městková, E. Víšková
OS1Když se řekne ambulance
M. Kolářová, O. Kaucká, Š. Zímová, V. Chocholová (Klinika nefrologie, IKEM, Praha)
OS2Čekárna jako bod zlomu nadějné transplantace
J. Řeháková, F. Diallo (Interní odd. Strahov, VFN Praha)
OS3Pohyb a jeho význam počas hemodialýzy
S. Jurčová (DS Bánovce nad Bebravou, B. Braun Avitum s.r.o., SK)
OS4Aj dialyzovaný pacient chce dovolenkovať
Z. Cibulková (DS Partizánske, B. Braun Avitum s.r.o., SK)
OS5Adaptační proces všeobecné sestry na hemodialýze u společnosti B. Braun Avitum
J. Zatočilová (DS Homolka, B. Braun Avitum s.r.o., Praha)
OS6Geriatrický pacient na dialýze a řízení rizik v každodenní klinické praxi
J. Sepéšiová, J. Pancířová ( DS Galanta, B. Braun Avitum s.r.o., SK, Centrála B. Braun Avitum CZ/SK, Praha, ČR)
10.30 - 11.00Přestávka
11.00 - 13.00II. Blok
Předsedající: M. Kolářová, V. Homolková
OS7Návrat do života s domácí hemodialýzou
B. Švárová, J. Pospíšilová, Z. Žílová (HDS Strahov, VFN Praha)
OS8Imobilní pacient na dialýze zvyšuje nároky na čas sestry a její přímou péči
Z. Švarcová (DS Homolka, B. Braun Avitum s.r.o., Praha)
OS9Akutní dialyzační program v podmínkách sokolovského regionu
A. Boroličová, A. Kaiglová, K. Pašková (DS Fresenius Medical Care, Sokolov)
OS10Keď pacient nechce spolupracovať
I. Smatanová (DS Bánovce nad Bebravou, B. Braun Avitum s.r.o., SK)
OS11Depresivní úzkostné stavy, strach a pocity beznaděje – potíže, které mohou provázet pacienty s CHRI a na dialýze
E. Víšková, P. Boučková, D. Chladilová (odd. psychiatrie a psychoterapie, Svitavská nemocnice)
OS12Jak se vyrovnat s chronickým onemocněním
R. Honzák
přednáška je podporována společností Baxter Czech s.r.o.
13.00 - 14.00Přestávka
14.00 - 16.00III. Blok
Předsedající : I. Lupoměská, D. Hrubá
OS13Buttonhole technika na dialyzačním středisku v Sokolově
D. Hrubá, L. Stodolová (DS Fresenius Medical Care, Sokolov)
OS14Otrava etylénglykolom – kazuistika
T. Mojžiš, V. Vidová, D. Flochová (DS Zvolen, B. Braun Avitum s.r.o., SK)
OS15Imunoadsorpce a hemodialýza v paralelním zapojení
Z. Eretová, A. Paříková (Klinika nefrologie, IKEM Praha)
OS16Plazmaferéza membránová nebo centrifugační?
M. Bártková, K. Mitevová, B. Sroková (Klinika nefrologie, VFN a 1. LF UK, Praha)
OS17Intermitentní dialýza a extrakorporální membránová oxygenace (ECMO)
K. Ryšavá, D. Stébel, V. Žurková (HDS B. Braun Avitum s.r.o., Kardiochirurgické operační sály, nemocnice Třinec Podlesí)
OS18Jaký je skutečný obsah fosfátů v potravinách?
R. Rejzková, M. Městková, D. Sasáková ( DS Fresenius Medical Care – DS, Praha 4 – Krč)
OS19Transplantace ledviny u geriatrického pacienta
L. Stöcklová, D. Vozábalová (Klinika nefrologie, IKEM Praha)
16.00 hod.Zakončení sesterské části kongresu
M. Městková
předsedkyně nefrologicko-urologické sekce ČAS

Postery
PS1OČIMA NAŠICH DĚTÍ
Laubová A., Vlachová E., Čierná O. (Pediatrická klinika, Fakultní nemocnice Motol)
PS2ARTERIO - ARTERIÁLNY BRACHIÁLNY LOOP GRAFT AKO ALTERNATÍVNY CIEVNY PRÍSTUP PRE HEMODIALÝZU
Siekela S, Vidová V. (Dialyzační středisko Zvolen, B. Braun Avitum s.r.o., Slovenská republika)
PS3JAK ŠEL ČAS
Vlachová E., Laubová A., Čierná O. (Pediatrická klinika, Fakultní nemocnice Motol)

Partneři ČNS pro rok 2018

(všichni partneři budou mít v rámci kongresu svůj výstavní stánek)

Platinoví partneři

loga_abvie
loga_amgen
loga_alexion
loga_baxter
loga_shire

Zlatí partneři

loga_braun
loga_fresenius
loga_sanofi

Stříbrní partneři

loga_boehringer
loga_diasorin
loga_fresenius-kabi
loga_gml

Mediální partneři

loga_zdravotnickeNoviny
loga_znPlus
loga_tigis

Místo konání

Fakulta architektury ČVUT

Thákurova 9, 166 34 Praha 6 – Dejvice
(Stanice metra A - Dejvická)

Parkování: v okolí FA ČVUT jsou parkovací zóny, parkování je možné v podzemních garážích Národní technické knihovny (kulatá budova vedle)