Milé kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na 37. kongres České nefrologické společnosti, který se koná ve dnech 4.- 6. června 2018 v Praze po předchozích velmi dobrých zkušenostech opět v prostorách Fakulty architektury ČVUT.

Kongres bude jako předchozí kongresy opět třídenní a tématicky bude pokrývat všechny významné oblasti nefrologie od diagnostiky a léčby chronického onemocnění ledvin přes léčbu chronického selhání ledvin a jeho komplikací se zaměřením na hemoeliminační metody, peritoneální dialýzu i transplantaci ledvin. V programu se opět objeví osvědčená edukační „snídaňová“ sympozia a také blok významných publikací českých nefrologů v roce 2017.

Významnou součástí programu budou i přednášky zahraničních hostů, mezi které bude patřit prof. Andrzej Wiecek, prof. Jonathan Fox a prof. Jadranka Butyrovic-Ponikvar.

Součástí kongresu budou i firemní sympozia platinových partnerů ČNS, která jsou zaměřená na další vybraná témata v nefrologii a nově i přednášky zlatých sponzorů.

Připraven bude také samostatný odborný program sester a techniků, který bude probíhat paralelně se zasedáním lékařů a garantuje ho nefrologická sekce České asociace sester. Během kongresu proběhne také Valná hromada ČNS.

Jsme si vědomi, že uspořádání kongresu by nebylo možné bez podpory všech partnerů ČNS, kterým proto patří naše vřelé poděkování.

Součástí společenského programu kongresu (který není financován z prostředků určených na kongres) bude i udělení nových čestných členství ČNS a udělení cen ČNS. Srdečně Vás také zveme k účasti na 2. běhu českých nefrologů.

Velmi se těšíme na naše blížící se setkání

tesar-podpis

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, FERA
předseda organizačního výboru 37. kongresu ČNS
předseda České nefrologické společnosti

tesar

Program

Finální program bude k dispozici po 18. 4. 2018.

Přijetí / nepřijetí přednášek a posterů bude rozesláno autorům po tomto termínu.

Pondělí - 4. 6. 2018

Sál Kotěra

9.45 - 10.00ZAHÁJENÍ KONGRESU (15 min)
10.00 - 11.00BLOK 1 - REGISTRY (60 min)
Ročenka dialyzační léčby (Rychlík)
Český registr renálních biopsií (Jančová)
Transplantace ledvin (Adamec)
11.00 - 11.30Přestávka (15 min)
11.30 - 12.30FIREMNÍ SYMPOSIUM 1 (60 min) - Baxter Baxter
12.30 - 13.00Přestávka
13.00 - 14.00FIREMNÍ SYMPOSIUM 2 (60 min) - Amgen Amgen
14.00 - 14.15Přestávka na kávu (15 min)
Volná diskuse u posterů
14.15 - 15.45BLOK 2 - PERITONEÁLNÍ DIALÝZA + VARIA (90 min)
15.45 - 16.15Přestávka na kávu (30 min)
Volná diskuse u posterů
16.15 - 17.45BLOK 3 - KLINICKÁ NEFROLOGIE I (90 min)
18.00 - 19.10NEFROFOFR - 2. BĚH ČESKÝCH NEFROLOGŮ
Start: 18.00
Délka: 3 264 m
Vyhlášení vítězů: 19.00
19.30 - 20.15SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU (45 min)
předsedající:Tesař V, Havrda M
19.30 - 19.35PŘIVÍTÁNÍ
19.35 - 19.55PŘEDÁNÍ ČESTNÝCH ČLENSTVÍ + CEN ČNS
20.00 - 20.20Přednáška (bude upřesněno)
20.30 - 21.30UVÍTACÍ KOKTEJL (výstavní plocha + firmy)

Úterý - 5. 6. 2018

7.00 – 7.30Snídaňové občerstvení
7.30 – 8.20SNÍDAŇOVÁ SYMPOSIA (EARLY BIRDS) (50 min)
Téma 1 (sál Kotěra) - Glomerulopatie
Téma 2 (sál Gočár) - Transplantace

Sál Kotěra

8.30 – 9.30BLOK 4 – HEMODIALÝZA (60 min)
10.00 – 10.15Přestávka na kávu (15 min)
Volná diskuse u posterů
10.15 – 11.45SYMPOSIUM ZAHRANIČNÍCH ŘEČNÍKÚ (90 min)
11.45 – 12.00Přestávka na kávu (15 min)
Volná diskuse u posterů
12.00 – 13.00FIREMNÍ SYMPOSIUM 3 (60 min) - Alexion Alexion
13:30 - 14.30FIREMNÍ SYMPOSIUM 4 (60 min) - Abbvie Abbvie
14.45 – 15.45BLOK 5 – NEFROLOGIE KRITICKÝCH STAVU (60 min)
15.45 – 16.00Přestávka na kávu (15 min)
Volná diskuse u posterů
16.00 – 17.00BLOK 6 – KLINICKÁ NEFROLOGIE II (60 min)
17.00 – 17.15Přestávka na kávu (15 min)
Volná diskuse u posterů
17.15 – 18:00BLOK 7 – VÝZNAMNÉ PUBLIKACE ČESKÝCH NEFROLOGŮ (45 min)
18:00 – 18.45VALNÁ HROMADA (45 min)
20.00SLAVNOSTNÍ VEČER – Grébovka (akce placená individuálně účastníky)

Středa - 6. 6. 2018

7.00 – 7.30Snídaňové občerstvení
7.30 – 8.20SNÍDAŇOVÁ SYMPOSIA (EARLY BIRDS) (50 min)
Téma 3 (sál Kotěra) - Iontové poruchy
Téma 4 (sál Gočár) - Peritoneální dialýza

Sál Kotěra

8.30 – 9.45BLOK 8 – PALIATIVNÍ NEFROLOGIE (75 min)
9.45 – 10.45BLOK 9 – TRANSPLANTACE (60 min)
10.45 – 11.15Přestávka na kávu (30 min)
Volná diskuse u posterů
11.15 – 12.15FIREMNÍ SYMPOSIUM 5 - Shire Shire
12.15 – 12.45Přestávka na kávu (30 min.)
12.45 – 14.00BLOK 10 – NOVINKY V LÉČBĚ GLOMERULONEFRITIDY (75 min)
14.00UKONČENÍ KONGRESU
Tesař V, Ryšavá R

Úterý - 5. 6. 2018

Sál Gočár

8.30 - 10.30I. Blok
Zahájení: M. Městková
Předsedající: M. Městková, E. Víšková
OS1Když se řekne ambulance
M. Kolářová, O. Kaucká, Š. Zímová, V. Chocholová (Klinika nefrologie, IKEM, Praha)
OS2Čekárna jako bod zlomu nadějné transplantace
J. Řeháková, F. Diallo (Interní odd. Strahov, VFN Praha)
OS3Pohyb a jeho význam počas hemodialýzy
S. Jurčová (DS Bánovce nad Bebravou, B. Braun Avitum s.r.o., SK)
OS4Aj dialyzovaný pacient chce dovolenkovať
Z. Cibulková (DS Partizánske, B. Braun Avitum s.r.o., SK)
OS5Adaptační proces všeobecné sestry na hemodialýze u společnosti B. Braun Avitum
J. Zatočilová (DS Homolka, B. Braun Avitum s.r.o., Praha)
OS6Geriatrický pacient na dialýze a řízení rizik v každodenní klinické praxi
J. Sepéšiová, J. Pancířová ( DS Galanta, B. Braun Avitum s.r.o., SK, Centrála B. Braun Avitum CZ/SK, Praha, ČR)
10.30 - 11.00Přestávka
11.00 - 13.00II. Blok
Předsedající: M. Kolářová, V. Homolková
OS7Návrat do života s domácí hemodialýzou
B. Švárová, J. Pospíšilová, Z. Žílová (HDS Strahov, VFN Praha)
OS8Imobilní pacient na dialýze zvyšuje nároky na čas sestry a její přímou péči
Z. Švarcová (DS Homolka, B. Braun Avitum s.r.o., Praha)
OS9Akutní dialyzační program v podmínkách sokolovského regionu
A. Boroličová, A. Kaiglová, K. Pašková (DS Fresenius Medical Care, Sokolov)
OS10Keď pacient nechce spolupracovať
I. Smatanová (DS Bánovce nad Bebravou, B. Braun Avitum s.r.o., SK)
OS11Depresivní úzkostné stavy, strach a pocity beznaděje – potíže, které mohou provázet pacienty s CHRI a na dialýze
E. Víšková, P. Boučková, D. Chladilová (odd. psychiatrie a psychoterapie, Svitavská nemocnice)
OS12Jak se vyrovnat s chronickým onemocněním
R. Honzák
13.00 - 14.00Přestávka
14.00 - 16.00III. Blok
Předsedající : I. Lupoměská, D. Hrubá
OS13Buttonhole technika na dialyzačním středisku v Sokolově
D. Hrubá, L. Stodolová (DS Fresenius Medical Care, Sokolov)
OS14Otrava etylénglykolom – kazuistika
T. Mojžiš, V. Vidová, D. Flochová (DS Zvolen, B. Braun Avitum s.r.o., SK)
OS15Imunoadsorpce a hemodialýza v paralelním zapojení
Z. Eretová, A. Paříková (Klinika nefrologie, IKEM Praha)
OS16Plazmaferéza membránová nebo centrifugační?
M. Bártková, K. Mitevová, B. Sroková (Klinika nefrologie, VFN a 1. LF UK, Praha)
OS17Intermitentní dialýza a extrakorporální membránová oxygenace (ECMO)
K. Ryšavá, D. Stébel, V. Žurková (HDS B. Braun Avitum s.r.o., Kardiochirurgické operační sály, nemocnice Třinec Podlesí)
OS18Jaký je skutečný obsah fosfátů v potravinách?
R. Rejzková, M. Městková, D. Sasáková ( DS Fresenius Medical Care – DS, Praha 4 – Krč)
OS19Transplantace ledviny u geriatrického pacienta
L. Stöcklová, D. Vozábalová (Klinika nefrologie, IKEM Praha)
16.00 hod.Zakončení sesterské části kongresu
M. Městková
předsedkyně nefrologicko-urologické sekce ČAS

Postery
PS1OČIMA NAŠICH DĚTÍ
Laubová A., Vlachová E., Čierná O. (Pediatrická klinika, Fakultní nemocnice Motol)
PS2ARTERIO - ARTERIÁLNY BRACHIÁLNY LOOP GRAFT AKO ALTERNATÍVNY CIEVNY PRÍSTUP PRE HEMODIALÝZU
Siekela S, Vidová V. (Dialyzační středisko Zvolen, B. Braun Avitum s.r.o., Slovenská republika)
PS3JAK ŠEL ČAS
Vlachová E., Laubová A., Čierná O. (Pediatrická klinika, Fakultní nemocnice Motol)

  • REGISTRY
  • PERITONEÁLNÍ DIALÝZA + VARIA
  • KLINICKÁ NEFROLOGIE
  • HEMODIALÝZA
  • NEFROLOGIE KRITICKÝCH STAVŮ
  • VÝZNAMNÉ PUBLIKACE ČESKÝCH NEFROLOGŮ
  • PALIATIVNÍ NEFROLOGIE
  • TRANSPLANTACE
  • NOVINKY V LÉČBĚ GLOMERULONEFRITIDY
  • SEKCE SESTER A TECHNIKŮ

Partneři ČNS pro rok 2018

(všichni partneři budou mít v rámci kongresu svůj výstavní stánek)

Platinoví partneři

loga_abvie
loga_amgen
loga_alexion
loga_baxter
loga_shire

Zlatí partneři

loga_braun
loga_fresenius

Stříbrní partneři

loga_boehringer
loga_diasorin
loga_fresenius-kabi
loga_gml

Mediální partneři

loga_zdravotnickeNoviny
loga_znPlus
loga_tigis

Místo konání

Fakulta architektury ČVUT

Thákurova 9
166 34 Praha 6 – Dejvice
(Stanice metra A - Dejvická)