Milé kolegyně, vážení kolegové,

dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na 37. kongres České nefrologické společnosti, který se koná ve dnech 4.- 6. června 2018 v Praze po předchozích velmi dobrých zkušenostech opět v prostorách Fakulty architektury ČVUT.

Kongres bude jako předchozí kongresy opět třídenní a tématicky bude pokrývat všechny významné oblasti nefrologie od diagnostiky a léčby chronického onemocnění ledvin přes léčbu chronického selhání ledvin a jeho komplikací se zaměřením na hemoeliminační metody, peritoneální dialýzu i transplantaci ledvin. V programu se opět objeví osvědčená edukační „snídaňová“ sympozia a také blok významných publikací českých nefrologů v roce 2017.

Významnou součástí programu budou i přednášky zahraničních hostů, mezi které bude patřit prof. Andrzej Wiecek, prof. Jonathan Fox a prof. Jadranka Butyrovic-Ponikvar.

Součástí kongresu budou i firemní sympozia platinových partnerů ČNS, která jsou zaměřená na další vybraná témata v nefrologii a nově i přednášky zlatých sponzorů.

Připraven bude také samostatný odborný program sester a techniků, který bude probíhat paralelně se zasedáním lékařů a garantuje ho nefrologická sekce České asociace sester. Během kongresu proběhne také Valná hromada ČNS.

Jsme si vědomi, že uspořádání kongresu by nebylo možné bez podpory všech partnerů ČNS, kterým proto patří naše vřelé poděkování.

Součástí společenského programu kongresu (který není financován z prostředků určených na kongres) bude i udělení nových čestných členství ČNS a udělení cen ČNS. Srdečně Vás také zveme k účasti na 2. běhu českých nefrologů.

Velmi se těšíme na naše blížící se setkání

tesar-podpis

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, FASN, FERA
předseda organizačního výboru 37. kongresu ČNS
předseda České nefrologické společnosti

tesar

Program

Pondělí - 4. 6. 2018

Sál Kotěra

9.45 - 10.00ZAHÁJENÍ KONGRESU (15 min)
10.00 - 11.00BLOK 1 - REGISTRY (60 min)
Ročenka dialyzační léčby (Rychlík)
Český registr renálních biopsií (Jančová)
Transplantace ledvin (Adamec)
11.00 - 11.30Přestávka (15 min)
11.30 - 12.30FIREMNÍ SYMPOSIUM 1 (OBĚDOVÉ) (60 min)
12.30 - 13.00Přestávka
3.00 - 14.00FIREMNÍ SYMPOSIUM 2 (OBĚDOVÉ) (60 min)
14.00 - 14.15Přestávka na kávu (15 min)
Volná diskuse u posterů
14.15 - 15.45BLOK 2 - PERITONEÁLNÍ DIALÝZA + VARIA (90 min)
15.45 - 16.15Přestávka na kávu (30 min)
Volná diskuse u posterů
16.15 - 17.45BLOK 3 - KLINICKÁ NEFROLOGIE I (90 min)
18.00 - 19.10NEFROFOFR - 2. BĚH ČESKÝCH NEFROLOGŮ
Start: 18.00
Délka: 3 264 m
Vyhlášení vítězů: 19.00
19.30 - 20.15SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ KONGRESU (45 min)
předsedající:Tesař V, Havrda M
19.30 - 19.35PŘIVÍTÁNÍ
19.35 - 19.55PŘEDÁNÍ ČESTNÝCH ČLENSTVÍ + CEN ČNS
20.00 - 20.20Přednáška (bude upřesněno)
20.30 - 21.30UVÍTACÍ KOKTEJL (výstavní plocha + firmy)

Úterý - 5. 6. 2018

7.00 – 7.30Snídaňové občerstvení
7.30 – 8.20SNÍDAŇOVÁ SYMPOSIA (EARLY BIRDS) (50 min)
Téma 1 (sál Kotěra) - Glomerulopatie
Téma 2 (sál Gočár) - Transplantace

Sál Kotěra

8.30 – 9.30BLOK 4 – HEMODIALÝZA (60 min)
10.00 – 10.15Přestávka na kávu (15 min)
Volná diskuse u posterů
10.15 – 11.45SYMPOSIUM ZAHRANIČNÍCH ŘEČNÍKÚ (90 min)
11.45 – 12.00Přestávka na kávu (15 min)
Volná diskuse u posterů
12.00 – 13.00FIREMNÍ SYMPOSIUM 3 (OBĚDOVÉ) (60 min)
13:30 - 14.30FIREMNÍ SYMPOSIUM 4 (OBĚDOVÉ) (60 min)
14.45 – 15.45BLOK 5 – NEFROLOGIE KRITICKÝCH STAVU (60 min)
15.45 – 16.00Přestávka na kávu (15 min)
Volná diskuse u posterů
16.00 – 17.00BLOK 6 – KLINICKÁ NEFROLOGIE II (60 min)
17.00 – 17.15Přestávka na kávu (15 min)
Volná diskuse u posterů
17.15 – 18:00BLOK 7 – VÝZNAMNÉ PUBLIKACE ČESKÝCH NEFROLOGŮ (45 min)
18:00 – 18.45VALNÁ HROMADA (45 min)
20.00SLAVNOSTNÍ VEČER – Grébovka (akce placená individuálně účastníky)

Středa - 6. 6. 2018

7.00 – 7.30Snídaňové občerstvení
7.30 – 8.20SNÍDAŇOVÁ SYMPOSIA (EARLY BIRDS) (50 min)
Téma 3 (sál Kotěra) - Iontové poruchy
Téma 4 (sál Gočár) - Peritoneální dialýza

Sál Kotěra

8.30 – 9.45BLOK 8 – PALIATIVNÍ NEFROLOGIE (75 min)
9.45 – 10.45BLOK 9 – TRANSPLANTACE (105 min)
10.45 – 11.15Přestávka na kávu (30 min)
Volná diskuse u posterů
11.15 – 12.15FIREMNÍ SYMPOSIUM 5 (OBĚDOVÉ)
12.15 – 12.45Přestávka na kávu (30 min.)
12.45 – 14.00BLOK 10 – NOVINKY V LÉČBĚ GLOMERULONEFRITIDY (75 min)
14.00UKONČENÍ KONGRESU
Tesař V, Ryšavá R

Program bude probíhat 5. 6. 2018 a bude brzo doplněn.

  • REGISTRY
  • PERITONEÁLNÍ DIALÝZA + VARIA
  • KLINICKÁ NEFROLOGIE
  • HEMODIALÝZA
  • NEFROLOGIE KRITICKÝCH STAVŮ
  • VÝZNAMNÉ PUBLIKACE ČESKÝCH NEFROLOGŮ
  • PALIATIVNÍ NEFROLOGIE
  • TRANSPLANTACE
  • NOVINKY V LÉČBĚ GLOMERULONEFRITIDY
  • SEKCE SESTER A TECHNIKŮ

Partneři ČNS pro rok 2018

(všichni partneři budou mít v rámci kongresu svůj výstavní stánek)

Platinoví partneři

loga_alexion
loga_abvie
loga_baxter
loga_shire

Zlatí partneři

loga_braun
loga_fresenius

Stříbrní partneři

loga_boehringer
loga_diasorin
loga_freseniusKabi
loga_gml

Místo konání

Fakulta architektury ČVUT

Thákurova 9
166 34 Praha 6 – Dejvice
(Stanice metra A - Dejvická)